Import Docelowy

Improt Docelowy pozwala na sprowadzenie z poza granic naszego kraju leków nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, a które są potrzebne do ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Na import docelowy sprowadzic można produkty lecznicze oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które nie posiadają odpowiedników z taką samą substancją czynną zarejestrowanych na terenie Polski. Zgodę na sprowadzenie tych preparatów można uzyskać jeśli zawiodły dostepne w kraju sposoby leczenia lub wyczerpały się inne mozliwości terapii.

 

Zasady sprowadzanie leków na import docelowy są uregulowane przez następujące akty prawne:

 

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=876&ma=019484

oraz

 

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=876&ma=019538

 

 

Wnioski na sprowadzenie produktów leczniczych mozna pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Zdrowia:

 

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal2_sprawzag_22032012.pdf

 

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal2_sprawzag_22032012.pdf