Surowce farmaceutyczne

Leki recepturowe wykonywane są z surowców farmaceutycznych posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce oraz z leków gotowych, które zostały  wymienione wykazie w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i mogą być traktowane jako surowe farmaceutyczne.

 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012000125901.pdf